Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο “decor.com.gr”, ένα διαδικτυακό κατάστημα για χειροποίητα κεριά και είδη δώρων.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να περιηγηθεί σε αυτό. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, τους όρους πωλήσεων και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού, καλείστε, πριν προχωρήσετε την περιήγησή σας ή την χρήση του, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση decorcrf@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της εταιρείας 26610 27928.

Το decor.com.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από τo decor.com.gr μέσω αυτού.

To decor.com.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούμαστε επίσης να συντηρούμε τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Το decor.com.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση μας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίστει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το decor.com.gr όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία μας να ελέγξουμε το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το decor.com.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο τίτλος του παρόντος ιστοχώρου decor.com.gr καθώς κι όλα τα περιεχόμενα αυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων (εμπορικών και διακριτικών), λογοτύπων, κειμένων, εικαστικών σχεδίων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, ευρεσιτεχνιών, παρεχομένων υπηρεσιών, λογισμικού και οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Ομοίως σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις και την παρουσίαση του παρόντος ιστοχώρου. Απαγορεύεται ρητώς εν όλο ή εν μέρει οποιασδήποτε αναπαραγωγής, αντιγραφής, ανάρτησης, μετάδοσης, ανακοίνωσης, αναδημοσίευσης, διανομής, μεταφοράς, downloading, παραποίησης, τροποποίησης, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του ιστοχώρου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής έγκρισης και άδειας μας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση και παρουσίαση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Λογότυπα τρίτων, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα τρίτων, εμπορικά σήματα και σήματα φήμης τρίτων, έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα ιστοχώρο, έχουν τεθεί καλόπιστα και για ενημερωτικούς λόγους. Ευνόητο ότι θα αφαιρεθούν μετά από αίτημα των δικαιούχων τους.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Χορηγούμε στους πελάτες/χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, το μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοχώρου και των περιεχομένων στοιχείων του.
Η άδεια αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά τον ιστοχώρο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς :

α) ο πελάτης/χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο δικά μας όσο και τρίτων,

και

β) ο πελάτης/χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί τον παρόντα ιστοχώρο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία προερχόμενη απο εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων.
Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος , θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη/ χρήστη των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των πελατών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη στον παρόντα ιστοχώρο συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (όνομα, e-mail, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π), που δηλώνει ο πελάτης/χρήστης οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές του με την εταιρεία μας, την επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών μας και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρείας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της ιστοσελίδας decor.com.gr , που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την “Decor Priceless Candles” επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Οποιαδήποτε απορία, αναφορά, ένσταση ή δήλωση, που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, παρακαλούμε να αποσταλεί εγγράφως στο decorcrf@gmail.com. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο πελάτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία μας έχει γνωστοποιήσει την τήρηση αρχείου στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

AΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην «Εταιρεία» το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Το decor.com.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, κατα την πλοήγηση τους μέσω των cookies.

Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο στo decor.com.gr να προσφέρει στου χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.
Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως είτε μέσω διαδικτύου δια της συmπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο.

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας σας. Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική όταν στην κατάσταση παραγγελίας υπάρχει η ένδειξη « Απεστάλη». Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να μας ενημερώσετε αμέσως (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Επιβεβαιώθηκε») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

– Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α (23%).

– Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
Επεξεργασία αιτήματος για παραγγελία

Η επεξεργασία των παραγγελιών, η συλλογή των προϊόντων και οι αποστολές γίνονται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις εργάσιμες ώρες. Παραδόσεις δεν πραγματοποιούνται τις επίσημες αργίες, καθώς και τα Σαββατοκύριακα.

Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης

Παραγγελίες που καταχωρούνται τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την 16.00 και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, παραδίδονται κατά κανόνα σε 24 ώρες (ή αλλιώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα) στις συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών.

Ενδείξεις διαθεσιμότητας

Επισημαίνεται ότι πριν προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σε κάθε προϊόν θα βρείτε ένδειξη της διαθεσιμότητας.

Διευκρινίζεται ότι η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και τη συλλογή των προϊόντων στο κέντρο διανομής, όπου οριστικοποιείται και προγραμματίζεται η αποστολή της παραγγελίας σας σε όσα προϊόντα επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα.

Ενημέρωση σε περιπτώσεις μη διαθέσιμων προϊόντων

Υπάρχει επίσης περίπτωση να αναμένεται παραλαβή από εμάς για κάποιο προϊόν που έχετε παραγγείλει, γεγονός που ίσως καθυστερήσει την παραγγελία σας ώρες, ίσως και μέρες. Σε περίπτωση που πιστεύουμε πως θα καθυστερήσει πολύ η παραγγελία σας, επικοινωνούμε με εσάς και εξηγούμε την καθυστέρηση, προτείνοντας κάποιες λύσεις. Η ενημέρωση συνήθως γίνεται εντός των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας στα στοιχεία επικοινωνίας που συμπληρώσατε στην παραγγελία σας.

Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω αυτού ή/και στα φυσικά της καταστήματα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα παρέχουμε την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι θέλουν την υπηρεσία αυτή.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

i) Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Η κήρυξη ενός όρου ή διάταξης του παρόντος ως παρανόμου, ανίσχυρου ή μη εκτελεστού ουδόλως σημαίνει την ακυρότητα ή τη μη εφαρμογή των υπολοίπων.

ii) Κάθε ένσταση, άρνηση, δήλωση ή αναφορά, που αφορά τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, την εταιρεία μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και τον παρόντα ιστοχώρο πρέπει να γίνεται εγγράφως και να μας αποστέλλεται ηλεκτρονικά ompricelesscandles@gmail.com.

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλες τις πωλήσεις που γίνονται από την Decor Priceless Candles θα υπερισχύουν οποιονδήποτε όρων και προϋποθέσεων που μπορούν να εμφανίζονται στα έγγραφα του Αγοραστή.

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Οποιαδήποτε προσφορά ή γνωστοποίηση τιμής από την Decor Priceless Candles είναι χωρίς δέσμευση και υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της πώλησης, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μόνο ενδεικτικές ,μπορούν να αναπροσαρμόζονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση οφειλόμενες σε αυξήσεις των οίκων του εξωτερικού. Η αποδοχή από τον Αγοραστή εμπορευμάτων που εστάλησαν από την Decor Priceless Candles μετά από παραγγελία θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποδοχή χωρίς επιφύλαξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης. Μια σύμβαση θα συναφθεί όταν η Decor Priceless Candles θα αποδεχτεί μια παραγγελία που θα κάνει ο Αγοραστής. Η αποδοχή από την Decor Priceless Candles θα γίνεται μόνο μέσω μιας επίσημης «Βεβαίωσης Λήψης» που θα εκδίδεται από το κατάστημα στην Κέρκυρα.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η εταιρεία Decor Priceless Candles θα υποχρεούται να προμηθεύσει μόνο τα προιόντα που περιγράφονται στα στοιχεία υποβολής και όπως περιγράφεται στην οπίσθια όψη της βεβαίωσης λήψης ή στα έγγραφα που επισυνάπτονται στο παρόν.

Η Decor Priceless Candles δεν θα είναι υπεύθυνη για πλήρη ή μερική μη εκτέλεση οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων της κακοκαιρίας, των γενικών ή ειδικών απεργιών, των ταραχών, των ατυχημάτων, των πυρκαγιών, των εκρήξεων, της αδυναμίας προμήθειας υλικών από τις συνήθεις πηγές ή στις συνήθεις τιμές, της ανεπάρκειας εργατικού δυναμικού, τω διακοπών ή των καθυστερήσεων των μεταφορικών μέσων, του εμπορικού αποκλεισμού (εμπάργκο), της επίταξης με διαταγή οποιασδήποτε κυβέρνησης ή στρατιωτικής αρχής σε σχέση με τη χρήση ή τον προορισμό του υλικού ή του τελικού προϊόντος, των ενεργειών τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του Αγοραστή ή για οποιαδήποτε παρόμοια ή διαφορετική αιτία εκτός του ελέγχου της. Η Decor Priceless Candles θα μπορεί να καθυστερήσει-ή κατ’ επιλογήν της, να επαναδιαπραγματευθεί τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης με τον Αγοραστή. Αν η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ επιλέξει να επαναδιαπραγματευθεί και η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ και ο Αγοραστής αδυνατούν να συμφωνήσουν πάνω στις αναθεωρημένες τιμές ή τους όρους, η παραγγελία θα ακυρώνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική χρέωση.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΦΟΡΟΙ, ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε περίπτωση αγορών απευθείας από τον προμηθευτή, οι δασμοί, οι φόροι προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι, καθώς και όλοι οι ναύλοι και όλα τα ασφάλιστρα και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον αγοραστή. Αν όμως με ρητή συμφωνία η Decor Priceless Candles συμφωνεί να συμπεριλάβει οποιουσδήποτε τέτοιους φόρουςή δαπάνες στην συμβατική τιμή της, οποιαδήποτε αύξηση στη χρέωση που μπορεί να προκύψει κατά το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αποδοχής της παραγγελίας και της ημερομηνίας της παράδοσης θα βαρύνει τον Αγοραστή. Οποιαδήποτε αύξηση του κόστους του εισαγόμενου προϊόντος η οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα βαρύνουν επίσης τον Αγοραστή.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

H Decor Priceless Candles εγγυάται για μια περίοδο πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής ότι τα προϊόντα που εμπορεύεται είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα του υλικού και από κακοτεχνίες.

Η εγγύηση περιορίζεται στα πιο πάνω. Θα είναι άκυρη και ανενεργή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) :

α) της ακατάλληλης αποθήκευσης από τον Αγοραστή ή οποιονδήποτε τρίτο,

β) εσφαλμένης συντήρησης ή χρήσης.

Ο Αγοραστής θα ειδοποιεί εγγράφως την Decor Priceless Candles για οποιοδήποτε ελάττωμα, ατέλεια ή έλλειψη στα προϊόντα που εμπορεύεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που αυτό το ελάττωμα ή ατέλεια ή έλλειψη θα εμφανιστεί, σε περίπτωση παράλειψης του οποίου, ο Αγοραστής εκπίπτει του δικαιώματος να επικαλεστεί την εγγύηση αυτή. Σε καμία περίπτωση η Decor Priceless Candles δε θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το κόστος των απολεσθέντων προϊόντων. Οι δαπάνες αποστολής και επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος θα βαρύνουν την Decor Priceless Candles . Η Decor Priceless Candles δε θα έχει καμία ευθύνη μέχρι να εξοφληθούν τα προϊόντα και τότε η ευθύνη αυτή θα περιορίζεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων που θα αποδειχτούν ελαττωματικά. Εκτός από τις περιπτώσεις της βαριάς αμέλειας ή δόλου της ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ή του διευθυντικού προσωπικού της, η Decor Priceless Candles δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή βλάβη σε σχέση με τα εμπορεύματα. Το βάρος αποδείξεως της αμέλειας ή του δόλου βαρύνει τον Αγοραστή. Η Decor Priceless Candles δε θα έχει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία που θα προκύψει από καθυστέρηση, εμπορική απώλεια ή ζημία, ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση ζημία. Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται από την Decor Priceless Candles να πληρώσει αποζημίωση, αυτή δεν θα υπερβαίνει ποτέ, κατά την επιλογή της ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ , την καθαρή αξία του τιμολογίου των παραδοθέντων εμπορευμάτων σαν αποτέλεσμα των οποίων ή σε σχέση με τα οποία προκλήθηκε η απώλεια, ή ζημία. Οποιαδήποτε περαιτέρω εγγύηση πρέπει να εκδοθεί εγγράφως από τα Κεντρικά Γραφεία της Decor Priceless Candles στην Κέρκυρα. Η εγγύηση και ευθύνη που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αντικαθιστούν οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις και ευθύνες, ρητές ή σιωπηρές.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση που η Decor Priceless Candles θα εμποδιστεί για οποιαδήποτε αιτία εκτός του ελέγχου της να παραδώσει τα προϊόντα στην προβλεπόμενη ημερομηνία και με τη συγκατάθεση της, η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ θα αποθηκεύσει και εν ανάγκη θα διαχειρισθεί τα προϊόντα αυτά με έξοδα του αγοραστή.

6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Η κυριότητα των προϊόντων δε θα μεταβιβασθεί στον Αγοραστή, μέχρι αυτός να εξοφλήσει πλήρως οποιαδήποτε ποσά είναι πληρωτέα από τον ίδιο εκείνη τη στιγμή ή αργότερα προς την ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα που παραδόθηκαν στην Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος αγοράς, των οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων, των τόκων, των φόρων και των εξόδων που οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης πώλησης. Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων στον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα αποθηκεύσει τα εμπορεύματα χωριστά από άλλα εμπορεύματα και θα προσδιορίζει σαφώς τα εμπορεύματα ως ιδιοκτησία της ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

7. ΠΛΗΡΩΜΗ

Αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά κατά τρόπο ρητό, οι όροι πληρωμής για εμπορεύματα που θα αποσταλούν βάσει της παρούσας σύμβασης θα είναι πάντα αυτή που θα αναγράφεται στο έντυπο πώλησης (προσφορά ή τιμολόγιο).

Σε περίπτωση μη πληρωμής των ποσών αυτών μόλις καταστούν ληξιπρόθεσμα η Decor Priceless Candles θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση και να αναλάβει την κατοχή των εμπορευμάτων ή να ζητήσει την άμεση πληρωμή των εμπορευμάτων αυτών. Οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά θα αρχίσουν αυτομάτως και χωρίς καμία επίσημη ειδοποίηση να φέρουν τόκους από την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής με ένα επιτόκιο ίσον με το τότε ισχύον νόμιμο επιτόκιο προσαυξημένο κατά δυο (2) μονάδες.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος εφόσον η παραγγελία σας βρίσκεται “Εν Αναμονή” ή ¨ Επιβεβαιώθηκε”. – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση decorcrf@gmail.com ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 26610 27928

β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος – Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση εντός 14 εργάσιμων ημερών.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο επιστροφής».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος.

Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει απαραίτητα τα επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Σημείωση:
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους και αν διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα τότε αποστείλατε φωτογραφία τους μαζί την ηλεκτρονική δήλωση υπαναχώρησης.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά.

Η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 8 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη στις περιπτώσεις που το προϊόν έχει πουληθεί σε ειδική τιμή. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας ή επιστροφή χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στο ποσό που θα σας επιστρέψουμε δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα επιστροφής, παρά μόνο εάν η επιστροφή του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα του decor.com.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρεία Decor Priceless Candles δύναται να παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να αλλάξει το εκάστοτε προϊόν υποχρεούται να προβεί στην επιστροφή του στην εταιρεία και στην πραγματοποίηση νέας παραγγελίας. Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία, ειδάλλως τον καταναλωτή.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Δευτέρα εώς Παρασκευή: 08:00 − 16:00.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26610 27928
Κινητό: 698 7195 990
Εmail: decorcrf@gmail.com