Ηλεκτρικός σταυρός

4,50

Ηλεκτρικός σταυρός ( περιέχει αλκαλική μπαταρία)

διαρκεί 150 ημέρες

Ύψος 13εκ