Κεραμικό καντήλι με Αγίους 

15,90

Κεραμικό καντήλι με Αγίους

Ύψος 16 cm

Πλάτος 11,5 cm