Κεραμικό καντήλι με εικόνα

13,50

Κεραμικό καντήλι με εικόνα

Ύψος 15,5 cm

Πλάτος 11,5 cm